Meyor Pidoy padagos sa pagreparo san mga eskwelahan sa Irosin

San ika-20 san Nobyembre 2019 personal na binisita ni Meyor Pidoy Cielo an Liang Elementary School na pinamumunuan ni Head Teacher Ejino Fornelos, para reparuhon an kamutangan san mga edipisyo, mga estudyante nan mga maestra nan mga maestra didi. Katakod man sadi binagat man niya si Punong Barangay Rita Canaria nan an kagawad san Barangay Liang.

Sinunod man ni Meyor Pidoy pagbisitaha an Casini Elementary School na pinapamunuan man ni Head Teacher Joey Habla nan an Salvacion Elementary School na pinamumunuan man ni Principal Eleuterio Marchan, Jr.

Nagkabaragat mismo ni Meyor Pidoy an mga namagtukdo sa mga nasabi na eskwelahan nan direkta na inaram niya an sitwasyon didi.

An aktibidad parte sin mga pagpaplano san tama nan talagang kinakaipuhan na mga asistensiya na pwede ika-duhal san Gobyerno Lokal san Irosin para sa mga eskwelahan. Parte man ini san mandato nan obligasyon ni Meyor Pidoy bilang Chairman san Local School Board.

#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!