image_pdfimage_print

San ika-19 san Nobyembre 2019 personal na binisita ni Meyor Pidoy Cielo an Mapaso Elementary School para reparuhon an kamutangan san mga edipisyo, mga estudyante nan mga maestra nan mga maestra didi.
Nagkabaragat mismo ni Meyor Pidoy an mga namagtukdo sa nasabi na eskwelahan na pinapamunuan ni Head Teacher Eleanor Huab.
Sinunod man ni Meyor Pidoy pagbisitaha an Tabon-Tabon Elementary School na pinapamunuan man ni Principal Maria Ines Galon. Naki-saro sa aktibidad san nasabi na eskwelahan an mga estudyante na namagpartisipar sa ingagahoy nira na Reading Camp 2019.
Nakiistorya man ni Meyor Pidoy si Principal Jacqueline Hipos sa kasunod hamok na binisita niya na Santo Domingo Elementary School kon diin direkta na inaram niya an sitwasyon didi.
An aktibidad parte sin mga pagpaplano san tama nan talagang kinakaipuhan na mga asistensiya na pwede ika-duhal san Gobyerno Lokal san Irosin para sa mga eskwelahan. Parte man ini san mandato nan obligasyon ni Meyor Pidoy bilang Chairman san Local School Board.
#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!

Share