An Irosanon | First Quarter 2020
Mga bag-o na opisyales san ASCIR Irosin pinanumpa ni Meyor Pidoy

San ika-25 san Nobyembre 2019 pinangunahan ni Meyor Pidoy an pagpasumpa san mga bag-o na opisyales san Association of Senior Citizen of Irosin o ASCIR na sira Chairman Jaime Hipos, Vice Chair Alma Abear, an Sekretaryo na si Jose Gabito, Tesorero G. Toites, Inso Haboc bilang Auditor, Public Information Officer Jaime Emor, nan Business Managers Tomas Gacos nan Merando Escote.

Sa mga nasabi na opisyales na nagka-erelihir sa Board of Directors, kaupod man bilang mga miyembro sadi sira Mr. Julian Gamis, Mr. Peter Gallanosa, Mr. Isidro Gracilla, Mrs. Corazon Aycardo, Mrs. Virginia Balubar, Mrs. Nelly Fortes nan Mrs. Conchita Gabito.

Kinonduser an eleksiyon san ASCIR san nakaagi pa na ika-16 san Nobyembre 2019, nan an mga na-eliher sa BOD nag-eliher man san mga opisyales nira. An eleksiyon san ASCIR kinakaipuhan para magkamay-on boses nan kusog an mga lola nan lolo san Irosin para mabati nan maihatag an tama na benipisyo para sa kanira.

An eleksiyon hinimo sa Irosin National Agency Center and Terminal Complex sa san Pedro Irosin, Sorsogon na inatindiran san nagkapira na botante na miyembro san mga senior citizens san Irosin.

#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!
Mga paraoma san Segundo Distrito nagbaragat sa INACT para sa RCEP

San Ika-21 san Nobyembre 2019, nag tiripon an mga representante kan mga organisasyon san mga paraoma, agricultural technicians nan irrigators hale sa bongto san Bulan, Juban, Santa Magdalena, Bulusan, Matnog nan Irosin sa Irosin National Agency and Terminal Complex.

An pagtiripon pinangunahan san Department of Agriculture para ipaabot sa mga paraoma an mga programa san nasabi na ahensya particular na an manongod sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF.

Tinukar sa nasabi na tiripon an mga asistensiya sa mga para-oma katakod san RCEF. An mga ini mao an mga kagamitan nan makinarya sa pag-oma, mga inhahatag na gahi nan an tama na pagtanom san mga ini, mga pautang para sa produksiyon pang-agrikultura, nan Iba pa na mga serbisyo para sa pagpakaayad san pag-oma san paray.

Katuyuhan san programa sa irarom san RCEF na makasabay an mga para-oma na Pilipino sa mga kakompitensiya nira pag-abot sa agrikultura. Maaaraman na nauurhi na an nasyon san Pilipinas pag-abot sa agrikultura kumpara sa mga kararani sadi sa Asya. Nanganaan pa ini san iimplementar an Rice Tarrification Law kon diin natagan bwelo an mga namag-angkat sin bugas na sayo sa insasabi na kawsa san pagbaba man san presyo san paray.

An programa san RCEF mao an sayo sa naiimod san gobyerno nasyonal na makasimbag sa kinakahampang na kadipisilan san mga para-oma sa niyan.

#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!
Mga kagawad san barangay nagtiripon sa INACT

Pinangunahan ni Meyor Pidoy Cielo kaupod ni dating Kagawad Teresita Clemente an saro na patiripon san mga Barangay Kagawad san 28 na barangay san Irosin. Hinimo an pagtiripon san ika-19 san Nobyembre sa Irosin National Agency Center and Terminal Complex.

Katuyuhan san nasabi na pagtiripon na mareorganisar o mabilog nan maging aktibo gihapon an Samahan ng mga Barangay Kagawad san Irosin o SABAK-Irosin.

An SABAK-Irosin lehitimo na organisasyon san mga barangay kagawad na minukna para magka may-on boses an kada miyembro san grupo. Boot man nira na magkakirilalahan nan nan magkasararo.
Maaaraman na an SABAK-Irosin namukna san taon 2012 kon san-o naging presidente sadi si dating Barangay Kagawad Teresita Clemente.

#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!
Meyor Pidoy padagos sa pagreparo san mga eskwelahan sa Irosin

San ika-20 san Nobyembre 2019 personal na binisita ni Meyor Pidoy Cielo an Liang Elementary School na pinamumunuan ni Head Teacher Ejino Fornelos, para reparuhon an kamutangan san mga edipisyo, mga estudyante nan mga maestra nan mga maestra didi. Katakod man sadi binagat man niya si Punong Barangay Rita Canaria nan an kagawad san Barangay Liang.

Sinunod man ni Meyor Pidoy pagbisitaha an Casini Elementary School na pinapamunuan man ni Head Teacher Joey Habla nan an Salvacion Elementary School na pinamumunuan man ni Principal Eleuterio Marchan, Jr.

Nagkabaragat mismo ni Meyor Pidoy an mga namagtukdo sa mga nasabi na eskwelahan nan direkta na inaram niya an sitwasyon didi.

An aktibidad parte sin mga pagpaplano san tama nan talagang kinakaipuhan na mga asistensiya na pwede ika-duhal san Gobyerno Lokal san Irosin para sa mga eskwelahan. Parte man ini san mandato nan obligasyon ni Meyor Pidoy bilang Chairman san Local School Board.

#PARASAIROSIN
Para sa Irosanon!